Algemene voorwaarden

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de Nekovri. Deze zijn te downloaden via:

http://www.nekovri.nl/web/index.php/algemene-voorwaarden

Op de door Blankendaal Coldstores B.V. uitgevoerde expeditiewerkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, de FENEX voorwaarden, zoals deze gelden ten tijde van het totstandkomen van de koelhuisovereeenkomst. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze zijn ook te downloaden via de website van FENEX volgens onderstaande link:

http://www.fenex.nl/Documents/Nederlandse%20Expeditievoorwaarden%20
(1%20juli%202004).pdf

Op de stuwadoorswerkzaamheden, uitgevoerd door Blankendaal Coldstores B.V., zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en wel volgens de tekst, zoals deze geldt ten tijde vna het totstandkomen van de koelhuisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onderstaande link:

http://vpes.nl/condities.pdf

 

 

Meer informatie?
adres

Blankendaal Coldstores B.V.

 

  

Veilingweg 9  
1747 HG Tuitjenhorn
Tel.: +31(0)226 - 332 910 
(ook voor Velsen en Ridderkerk)

 

Goederenontvangst:
+ 31 (0)226-332 943

 info@blankendaalcoldstores.nl

 

 


Olieweg 1C
1951 NH  Velsen

 

 

 
Handelsweg 50
2988 DB  Ridderkerk