Finance Manager - Hoofd Boekhouding/Administratie

Vestiging: Tuitjenhorn

De Blankendaal Groep is een internationaal opererend bedrijf met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Blankendaal Coldstores B.V. is een grote dienstverlener op het gebied van koel- en vrieslogistiek. Op onze drie locaties Tuitjenhorn (hoofdkantoor), Velsen en Ridderkerk vinden de belangrijkste activiteiten t.w. opslag, orderpicking en handling plaats.

 

In verband met de uitbreiding van onze activiteiten vragen wij voor onze hoofdvestiging in Tuitjenhorn:

 

Finance Manager - Hoofd Boekhouding/Administratie

 

U bent verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het financiële beleid, de administratieve organisatie en de ICT. U heeft daarbij tot taak om beleid op te stellen waarbij in financiële en/of fiscale zin de ondernemingsdoelen worden gerealiseerd. Voortgangsbewaking van - en mede uitvoering geven aan - dit beleid is cruciaal in deze functie. De administratieve organisatie en de informatiestromen dienen daarbij zodanig te zijn ingericht, dat de voortgang binnen het vastgestelde beleid en de daarbij behorende begrotingen zorgvuldig kunnen worden gevolgd. U rapporteert aan de algemeen directeur en geeft leiding aan de administratieve afdeling.

 

U bent verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van meerjarenplanningen en begrotingen (resultaat, balans en liquiditeit), bewaking hiervan en het zo nodig nemen van passende maatregelen of uitzetten van acties.
 • Opstellen en toezien op de juiste invoering en uitvoering van het financieel beleid.
 • Juiste, tijdige en volledige maandelijkse financiële rapportage van de bedrijfsvoering inclusief de analyse van resultaten versus begrotingen.
 • Aansturing medewerkers afdeling financiële administratie.
 • Analyse van voor- en nacalculaties m.b.t. de projectadministratie en bespreken van actiepunten met management.
 • Optreden als sparringpartner voor de directie.
 • Analyse van de administratieve processen (incl. relevante ICT) en financiële en niet-financiële managementrapportages en het nemen van initiatieven om tot verbeteringen te komen.
 • Informatievoorziening aan- en communicatie met de financiers van de onderneming.
 • HR-cyclus.
 • Fiscale zaken.
 • Voorbereiden en opstellen van jaarafsluitingen t.b.v. accountantscontrole.

 

Functie eisen:

 • Minimaal HBO opleidings- en werkniveau.
 • Enige jaren ervaring in een zelfstandige financiële functie in een projectorganisatie.
 • Goede beheersing van moderne financiële applicaties (bij voorkeur Navision).
 • Sterk in het gebruik van Excel.
 • Kennis van relevante fiscale en sociale wet- en regelgeving.
 • Ervaring met inrichten en beheersen van managementrapportages en dashboards.
 • Sterk in het creëren van een praktisch werkbare administratieve organisatie zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Bij gebleken geschiktheid vormt u op korte termijn samen met een nieuw te benoemen directeur de directie.

Competenties en persoonlijke kenmerken: 

 • Proactief, zelfsturend en makkelijk het initiatief kunnen nemen
 • Hands-on mentaliteit
 • Teamplayer
 • Analytisch vermogen,
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Goede communicatieve vaardigheden (in woord en op papier)
 • Samenwerken en overtuigingskracht
 • Pragmaticus
 • Betrouwbaar en integer

 

Indien u interesse heeft in deze functie, ontvangen wij graag uw motivatiebrief met cv per e-mail: pz@blankendaalcoldstores.nl

 

adres

Blankendaal Coldstores B.V.

 

  

Veilingweg 9  
1747 HG Tuitjenhorn
Tel.: +31(0)226 - 332 910 
(ook voor Velsen en Ridderkerk)

 

Goederenontvangst:
+ 31 (0)226-332 943

 info@blankendaalcoldstores.nl

 

 


Olieweg 1C
1951 NH  Velsen

 

 

 
Handelsweg 50
2988 DB  Ridderkerk